Velkommen til

Revvejens Køreskole

 

 

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Undervisningen foregår på små hold for at sikre kvalitet og den nødvendige personlige kontakt.

Lovpakke (det absolutte minimum)

  • 29 lektioner teori
  •   4 lektioner manøvrebane
  • 16 lektioner praktik
  •   4 lektioner køreteknik/glatbane

Beskrivelse Pris Betaling
Teori 2000 Efter 1. teorilektion
Manøvrebane 1600 Efter 1. teorilektion
Praktik 6000 Efter aftale
Køreteknik/glatbane 2000 Før kørslen

Dertil kommer udgifter til:

Trafikrelateret første-hjælpskursus - 550-600 kr.

Lægeattest - ca. 3-400 kr.

Politiets prøvegebyr: 600 kr. for nyerhvervelse,

890 kr. for generhvervelse.

Repeterende kørelektioner à 375 kr. pr lektion.

Leje af skolevogn til køreprøve - 375 kr.

(Hvis du består teoriprøven 1. gang med 0 fejl får du skolevognen stillet til rådighed gratis til din 1. køreprøve incl. 1 kørelektion).

Undervisningsmaterialer afhængig af hvad du vælger:

Bogudgave - Køreklar + opgavehæfte - 273 kr.

Internetudgave - Køreklar + evaluerende prøver - 250 kr.

 

Lovkravet på de 53 lektioner er det absolutte minimum for at gennemføre en forsvarlig uddannelse. Du skal regne med repetition i såvel teoretiske emner som i praktiske manøvrer.

Især ved mange praktiske manøvrer vil der være behov for repetition, dvs. ekstra køretimer.

Det er helt individuelt, hvor mange timer du skal have for at kunne bestå prøven. Derfor er det også umuligt på forhånd at give en pris på, hvad et kørekort kommer til at koste for dig. Det kommer helt an på det nødvendige antal lektioner.

Derfor giver det ikke nogen mening med priser på pakkeløsninger, da den pris altid er med udgangs-punkt i det absolutte minimum. Din endelige pris kendes først i det øjeblik du har bestået den praktiske prøve.

 

Det nye koncept for den praktiske undervisning er udviklet for at give den enkelte elev mere tid i skolevognen med det resultat, at du er bedre rustet til at klare dig i trafikken, når du skal til prøve, og når du har bestået prøven.

 

- Nye undervisningsmaterialer

- Ny skolevogn

- Nyt koncept med mere tid i trafikken.

 

Holdstarter i 2015:

Holdstart tirsdag den 06. januar kl. 18.30-20.30

Holdstart onsdag den 18. februar kl. 18.30-20.30

Holdstart tirsdag den 31. marts kl. 18.30-20.30

Holdstart onsdag den 13. maj kl. 18.30-20.30

 

Flere hold kan forekomme afhængig af forespørgsler. Ring eller skriv til nedenstående mail-adresse.

 

Revvejens Køreskole

v/ Ejnar Thomsen

Revvej 63

4220 Korsør

 

Ring eller SMS til +45 3013 6693

Eller skriv til bil@revvej.dk

 

Revvejens Køreskole © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.revvej.dk